PrivaZorg Rotterdam e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Klachten

Bent u niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
PrivaZorg heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als u iets dwars zit, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of het Steunpunt te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

E-mail klachtenfunctionaris@quasir.nl
Telefoon 06 – 15383716

Postadres
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

PrivaZorg is aangesloten bij Quasi en Stichting Zorggeschil
PrivaZorg voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is zodoende aangesloten bij de klachtenregeling en klachtencommissie van Quasir. Ook is PrivaZorg via Quasir aangesloten bij door de minister erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Zelfstandige zorgverleners (ZZP-er) dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. PrivaZorg heeft via artikel 3.3. van de huidige raamovereenkomst met ZZP-ers geregeld dat de ZZP-er is aangesloten bij de klachtenregeling van PrivaZorg. Zo voldoet de ZZP-er, waar PrivaZorg mee samenwerkt, in dit kader aan de Wkkgz.