PrivaZorg Rotterdam e.o. 'Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt'

Begeleiding thuis

Met begeleiding zelfstandig blijven wonen
Begeleiding thuis, kan net die ondersteuning zijn die u nodig heeft om nog goed zelfstandig te kunnen wonen. U kunt het allemaal nog zelf, maar een helpende hand in de vorm van ondersteuning van zelfredzaamheid, eigen regie en structuur is welkom. Samen met de zorgverlener bespreekt u welke begeleiding u nodig heeft. Denk bij thuisbegeleiding bijvoorbeeld aan:
• het doen van boodschappen
• de post doornemen
• het indelen van uw dag
• het onderhouden van sociale contacten
• ondersteuning bij het aanleren van diverse vaardigheden.

Aanvraag starten: het keukentafelgesprek
Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek” genoemd. Op basis van dit gesprek stellen we een indicatie op. In een zorgplan leggen we vast aan welke begeleiding u behoefte heeft en hoe vaak per week/maand.

Indicatie WMO
In een indicatie staat waar u begeleiding bij nodig hebt.
U hebt dit nodig om de begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Waar vraagt u het aan?
Aanmelden kan bij het Wmo-loket van de gemeente of het sociale wijkteam. Wij kunnen u hier ook bij adviseren en helpen. Als dat mogelijk is, regelen wij de aanvraag voor u. Vul hiervoor het contactformulier in.

Wanneer start de begeleiding?
Als de WMO-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de begeleiding starten. Heeft u al contact gehad met PrivaZorg? Dan zorgen wij dat de zorgverlener bij u langs komt. Heeft u nog geen contact met ons gehad? Bel dan 010-310 56 69 en we starten de zorg voor u.

Wordt het vergoed?
Omdat voor u een indicatie is afgegeven, vergoedt de gemeente de begeleiding. Wij zorgen voor de declaratie. De gemeente vergoedt rechtstreeks aan ons.

Eigen bijdrage
Afhankelijk van uw financiële situatie betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK ) stelt vast hoeveel dit is. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl

Wet langdurige zorg
Begeleiding kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

Wilt u verzorging thuis aanvragen of meer informatie? Bel 088-6009330.
Of vul het contactformulier in contactpagina. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.